Hoe u FTP-accounts kunt maken en beheren Print

  • 0

Om uw FTP-accounts te beheren, navigeert u naar Site Tools > Site > FTP Accounts. Hier kunt u nieuwe FTP-accounts aanmaken of bestaande beheren. Voor reeds bestaande accounts kunt u de huidige referenties bekijken, de naam wijzigen, de gebruikersnaam en het wachtwoord aanpassen, de accountquota wijzigen, de directory waarvoor het account is aangemaakt aanpassen (home wijzigen) of het account verwijderen.

Hoe maakt u FTP-accounts aan

Om een FTP-verbinding tot stand te brengen, heeft u een FTP-account nodig waarmee u uw bestanden kunt uploaden. U kunt ook aanvullende FTP-accounts aanmaken voor andere gebruikers.

Ter beveiliging heeft u geen standaard FTP-account en is Anonieme FTP standaard uitgeschakeld voor alle hostingaccounts. Om nieuwe FTP-accounts toe te voegen, gaat u naar Site Tools > Site > FTP Accounts.

In het gedeelte Create New FTP Account op de pagina vult u alle velden in.

  • Accountnaam - de gebruikersnaam van het nieuwe FTP-account. "@uwdomeinnaam.com", waarbij uwdomeinnaam.com de primaire domeinnaam van uw account is, wordt automatisch toegevoegd aan de gebruikersnaam. Als u bijvoorbeeld ftpgebruiker invoert, zal de volledige gebruikersnaam ftpgebruiker@uwdomeinnaam.com zijn;
  • Wachtwoord - het wachtwoord voor het nieuwe FTP-account;

Zodra u de gegevens voor het nieuwe FTP-account heeft ingevoerd, klikt u op Create.

Hoe beheert u bestaande FTP-accounts

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een FTP-account of het volledig wilt verwijderen, kunt u dat doen via het gedeelte Manage FTP Accounts.

Hoe verandert u het wachtwoord

Om het wachtwoord voor een bestaande FTP-gebruiker te wijzigen, gaat u naar het menu met de drie puntjes (kebab-menu) voor het overeenkomstige FTP-account en klikt u op Wachtwoord wijzigen (Change Password).

Er verschijnt een nieuw gedeelte waarin u het nieuwe gewenste wachtwoord voor de FTP-gebruiker moet invoeren en vervolgens op Bevestigen (Confirm) moet klikken.

Hoe verwijdert u FTP-accounts

Om een bestaand FTP-account te verwijderen, klikt u op Verwijderen in het menu met de drie puntjes (kebab-menu) voor het overeenkomstige account.

Er verschijnt een nieuw gedeelte om de wijziging te bevestigen (Confirm).

Hoe verandert u de FTP-quota

U kunt ook de quota van een bestaande gebruiker wijzigen door te klikken op Quota wijzigen in het kebab-menu.

Om uw eigen quota in te stellen, schakelt u Onbeperkt (Unlimited) uit, voert u het nieuwe quota in voor het FTP-account. Klik vervolgens op Bevestigen (Confirm).

Hoe verandert u de naam van een FTP-account

U kunt een bestaand FTP-account hernoemen in het gedeelte Manage FTP Accounts door op het kebab-menu (drie puntjes) te klikken en te kiezen voor Naam wijzigen (Change Name).

Er verschijnt een nieuw venster waarin u de naam kunt wijzigen in het veld Accountnaam. Typ de nieuwe naam en klik op de knop Bevestigen (Confirm).

Bevestig de wijziging van de naam van een FTP-account

Houd er rekening mee dat uw domein automatisch aan de accountnaam wordt toegevoegd, dus het formaat is als volgt: gebruikersnaam@uwdomein.com

Bijvoorbeeld: De gebruiker is gebruikersnaam@uwdomein.com, en we hernoemen het naar gebruiker-nieuw@uwdomein.com. Daarom typen we in bij Accountnaam (Account Name) gebruiker-nieuw.

Hoe verandert u de hoofdmap van een FTP-account

Soms moet u FTP-toegang bieden aan een ontwikkelaar of een andere derde partij, maar wilt u dat ze alleen een specifieke map kunnen bewerken. U kunt de hoofdmap van hun FTP-account wijzigen zodat ze geen toegang hebben tot bovenliggende mappen.

In Site Tools gaat u naar Site > FTP Accounts > Manage FTP Accounts, selecteert u het kebab-menu onder Acties (Actions) en drukt u op Hoofdmap wijzigen (Change Home).

Er verschijnt een nieuw venster waarin u de hoofdmap van het FTP-account kunt specificeren in het veld Directory.

U kunt de naam van de map rechtstreeks typen of op Bladeren (Browse) drukken. Er verschijnt een ander venster waarin u de bestaande mappen voor de website kunt zien en de nieuwe hoofdmap kunt kiezen.

Klik op de gewenste map en bevestig dit met de knop Selecteren (Select). Nadat de map is gespecificeerd, drukt u op de knop Bevestigen (Confirm).

Hoe logt u in op FTP?

Om toegang te krijgen tot de FTP-server, moet u uw FTP-inloggegevens verstrekken in de FTP-client die u gebruikt.

Ga naar Site Tools > Site > FTP Accounts om uw FTP-inloggegevens te vinden. Kies het account dat u wilt gebruiken, of als u nog geen account heeft, maak er dan een aan. Ga vervolgens naar Acties (Actions) > FTP-inloggegevens (FTP credentials).

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u het opnieuw instellen voor uw FTP-account vanuit het actiemenu.


Was dit antwoord nuttig?

« Terug